Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

Процесуално представителство в административно производство

Кантората представлява своите клиенти пред държавни ведомства, административни органи и нотариуси. Тя се справя със сложни производства при оспорване на административни актове / заповеди / решения, приети от администрацията, които засягат правата и законните интереси на нейните клиенти.

MSP съдейства на своите клиенти при подготовката на различни документи и изготвя заявления от тяхно име в различни видове процедури, насочени към получаване на някои държавни и общински разрешения и лицензи.

Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини