Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

Право, свързано с финансови услуги

MSP предоставя правни съвети по всички видове вътрешни и международни сделки, включващи финансови инструменти и инвестиции, както и финансиране на проекти. Нашата специализирана юридическа практика в областта на финансовите услуги помага на клиентите да структурират своята дейност по финансово най-ефективен начин.

MSP предоставя съвети по:
  • финансови и правно-технологични въпроси, включително по стартиране на нови финансови продукти и свързана с тях договорнаправна документация;
  • правни спорове, свързани с регулаторни процедури и осповане на регулаторни заповеди и съдебни производства в сектора на финансовите услуги.
MSP следи отблизо работата на българските регулаторни органи, и има непосредствен опит при съвместна работа с организации като българската Комисия за финансов надзор и БНБ при регистрация и лицензиране на инвестиционни посредници, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и др.

Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини