Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

Съдебен процес и арбитраж

MSP предлага професионални юридически услуги при разрешаване на спорове, включително съдебни спорове, арбитражи и процедури пред sui generis юрисдикции (например пред Комисията за защита на конкуренцията). Адвокатите в в дружеството предоставят правна защита и процесуално представителство във всички области на правото – наказателно, административно, гражданско и търговско право. Те са си изградили репутация с лоялността към своите клиенти и със способността им в крайна сметка да постигнат максимален успех в споровете.

MSP ползва услугите и на някои от водещите експерти в страната в областта на алтернативните механизми за разрешаване на спорове като медиацията и арбитража. Един от съдружниците е с опит на арбитър в повече от един международен търговски арбитражен съд, както и в специализирания спортен арбитраж при Българския футболен съюз.

Обикновено непосредствената цел на MSP е да помогне на своите клиенти да избегнат съдебната или арбитражна фаза на спора, но ако това е невъзможно, дружеството е в състояние внимателно да анализира всички рискове и да направлява своите клиенти дори през най-сложните съдебни или арбитражни дела, за да постигнат те икономическите си цели. MSP осигурява адекватни решения и екипи от експерти, за да отговарят на изискванията на своите клиенти за всяко дело. Такъв гъвкав подход позволява на фирмата да добави към огромния опит на своите адвокати и разбиране на културните различия на своите клиенти, когато това е от значение при управлението на сложни трансгранични съдебни дела, където координираният подход е от особено значение.

Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини