Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

Наказателно право

MSP има богат опит в наказателното право до степен да се счита за специализирана кантора в тази област. Всеки един от адвокатите, работещи в тази практика е доказал своята специализация, така че клиентите могат да бъдат сигурни, че техните наказателни дела се разглеждат с ниво на компетентност, която представлява национален еталон. Адвокатите от MSP се явяват по наказателни дела във всяка съдебна инстанция в България. Нейните експерти имат впечатляваща история на участие в наказателни дела, които включват чужд елемент /т.нар. cross-border cases/. Съдружниците Румен Петров и Ася Манджукова са членове на европейската неправителствена организация Fair Trials International (www.fairtrials.org), която осъществява тясно сътрудничество с европейските институции при изработването на европейските нормативни актове в областта на наказателното право и изменението на съществуващите такива в насока повишаване нивото и обхвата на правото на защита и справедливостта на съдебния процес. Двамата участват активно в работата на Консултативния съвет на правните ексерти към организацията /Legal Experts Advisory Panel (LEAP)/, обединяващ експерти в областта на наказателното правосъдие, основните права и свободи и правото на достъп до правосъдие от целия Европейски съюз.

Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини