Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

Манджукова, Шопов, Петров

Адвокатско дружество

За нас

Адвокатско дружество “Манджукова, Шопов, Петров” (“MSP”) е адвокатска кантора, основана през 2013 година от съдружниците, чието име носи. Съставена е от високо квалифицирани и утвърдени адвокати, които притежават знания и опит в повечето области на съвременната българска юридическа практика. Адвокатската кантора е специализирана в частност върху проблемите на сравнително новите отрасли на българската правна система – приватизационно право и право на чуждестранните инвестиции, обществени поръчки, търговско право, банково право, право на публичното предлагане на ценните книжа, данъчно право, телекомуникации, право на Европейските общности и др. В същото време кантората разполага с всички ресурси и опитни адвокати, за да представлява своите клиенти във всяка фаза на съдебния и извънсъдебен процес в традиционните правни отрасли като наказателния процес, вещното и облигационно право.  

Организационната структура на MSP е достатъчно гъвкава, за да осигурява правни съвети, на големи корпоративни клиенти, а и да представлява частни лица. Адвокатската кантора има подход, целящ да отговори на изискванията на клиенти от всякакъв вид и мащаб, поставяйки на първо място техните интереси. За всеки отделен случай в кантората се подбира оптимална група от експерти (съдружници, адвокати, адвокатски сътрудници и помощници), които да осигурят най-качественото обслужване на подходяща цена.

MSP се състои от адвокати, които добре осъзнават отговорността си към своите клиенти. Във всички аспекти на своята дейност те се ръководят от правилата на професионалната етика и на поверителността на връзката с клиента.

MSP обслужва сериозни български и чуждестранни корпоративни клиенти, изявени в сферата на строителството и недвижимите имоти, военната индустрия, енергийната и хранителна промишленост, информационни и комуникационни технологии, премествания и логистика, средствата за масова информация и др.

Професионален екип

«
»

Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини