Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

Данъчно право

Данъчната практика на MSP включва повечето аспекти на данъчното облагане, включително, но не само консултации по и / или структуриране на вътрешни и международни сделки, придобивания, сливания, ликвидация, разделяне и преструктуриране, съвместна дейност, дългови и капиталови вноски, кредитиране и финансиране на сделки; облагането на възнагражденията; и българско облагане на международни сделки.

MSP предоставя съвети на свои клиенти по въпроси на местното данъчно облагане, включително българските данъци на физическите лица, корпоративния данък, франчайзингови данъци и такси, ДДС, данъци по прехвърляне на недвижими имоти и активи и данъци върху притежавана недвижима собственост.

Данъчните адвокати на MSP имат богат опит при представляване на клиенти пред данъчните органи и имат стабилни и успешни резултати в осигуряването на благоприятни решения на съдебно и/или административно ниво. Те редовно представляват физически лица и търговци, които са предмет на данъчна проверка или ревизия от страна на Националната агенция по приходите, и се радват на успешна практика при административни и/или административнонаказателни или наказателни данъчни спорове.

Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини