Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

Търговско и дружествено право

MSP изготвя документи и предоставя съдействие в процеса на създаване и регистрация на търговски дружества и свързани консултации по формата на организация на бизнеса и всякакви други видове корпоративни/дружественоправни въпроси, включително по-специално следното:
  • протоколно/формални/документални въпроси,
  • права и задължения на управители/изпълнителни директори,
  • корпоративно управление,
  • акционерни споразумения / споразмения между съдружници и права и задължения на акционери/съдружници.

Голяма част от работата на MSP включва консултации на дружества във всички сектори на индустрията по общи въпроси на търговското право.

MSP осигурява професионални консултации и представителство по време на процеса на бизнес преговори. Практиката на кантората в областта на дружественото и търговското право предлага и консултации по търговски договори, като например:
  • споразумения за съвместно предприятие,
  • франчайзинг и факторинг,
  • застрахователни договори,
  • внос и износ и финансирането му,
  • производство и договори за доставка.

Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини