Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

Публикации

Power of Attorney (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/133-power-of-attorney.html

Update on Medical Insurance (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/316-update-on-medical-insurance.html?showall=&start=1

Division of Assets – Divorce (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/308-division-of-assets-divorce.html

Re-registerring Your Bulgarian Company (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/290-re-registering-your-bulgarian-company.html

On the Road (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/345-ontheroad.html

Avoiding Third Party Liens (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/307-aoiding-third-party-leans.html

Be Safe Not Sorry (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/411-besafenotsorry.html

EU Citizens and Buying Land (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/433-eucitizensandbuyingland.html

Risks of Joint Property Purchases (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/489-risks-of-joint-property-purchases.html

Rescinding a Contract – Three Important Steps (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/861-rescinding-contract-three-important-steps.html?showall=&start=1

New Laws -  Bulgarian Apartments (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/1082-new-laws-bulgarian-apartments.html?showall=&start=1
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/1145-new-laws-bulgarian-apartments-part-two.html

Preliminary contract (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/1424-preliminary-contract.html

Buying State Owned Property in Bulgaria (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/1399-buying-state-owned-property-in-bulgaria.html

Bulgarian Inheritance Law (Quest Bulgaria online Magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/1389-bulgarian-inheritance-laws.html

Bulgarian Law and the Prosecutor (Quest Bulgaria online Magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/634-the-prosecutor-in-bulgarian-law.html?showall=&start=1

Company Re-registration Deadline Granted One Year Extention (Quest Bulgaria online magazine
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/1439-revision-of-the-re-registration-procedure-in-bulgaria.html?showall=&start=2

The Latest Amendments on the Act on the Management of Apartment Ownership (Quest Bulgaria)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/1728-the-latest-amendment-of-the-act-on-the-management-of-apartment-ownership-august-2011.html?showall=&start=2

„МВР: sans changement“
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/01/13/2218243_mvr_sans_changement/

„Комисар за един ден“
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/03/14/2261601_komisar_za_edin_den/

„Вход строго разрешен“
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/05/09/2296048_vhod_strogo_razreshen/

„Социалната полиция“
http://www.dnevnik.bg/analizi/2014/06/02/2313355_socialnata_policiia/

„Колко директори са необходими, за да се смени една крушка в МВР“
http://www.dnevnik.bg/analizi/2014/07/31/2353082_kolko_direktori_sa_neobhodimi_za_da_se_smeni_edna/

„Комисар за един ден: годината ни е скъпа“
http://www.dnevnik.bg/analizi/2014/08/07/2357542_komisar_za_edin_den_godinata_ni_e_skupa/

Court of Arbitration – Pluses of Arbitration (Quest Bulgaria online magazine)
http://questbg.com/legal-and-finance/legal/483-court-or-arbitration.html?showall=&start=1

Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини