Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

  team 3bg

Образование:
Университет Мюнхен, Юридически факултет (едногодишна специализация по административно право и процес и международно гражданско право, 1998г)
Университет Кеймбридж, Великобритания, Юридически факултет (магистър, 1996г)
Софийски Университет, Юридически факултет (магистър, 1995г)
Немска езикова гимназия, София (дипломиран през юни 1990г)

Професионален опит:

Основател и съдружник в „Манджукова, Шопов, Петров” (2013 – сега)

Съдружник в АС „Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев” (2003 – 2013)
Консул на Република България в Лондон (2000 – 2003);
Държавен експерт, Дирекция “Международно право”, Отдел “Международно частно право”, Министерство на външните работи на Република България (1998г – 2000г);
Специализация за млади дипломати във Външно министерство на Федерална република Германия, Управление за ООН, Отдел за Общо събрание на ООН, (1999г);
Съдебен кандидат, Софийски градски съд (1998г -1999г);
Юрисконсулт в Дирекция “Правно-нормативно обслужване”, Министерство на отбраната на Република България; Участва в създаването на разпоредбите относно гражданския контрол в Закона за  отбраната и въоръжените сили (1997г);

Области на практикуване:
Международно право, извънсъдебни споразумения по международни търговски спорове, право на Европейския съюс, арбитраж, търговско право, облигационно право, вещно право, чуждестранни инвестиции, режим на ценните книжа, банково право, приватизации, концесии и обществени поръчки, трудово право, имиграционно право, интелектуална собственост;

Публикации:
“Граждански контрол върху полицията”, издателство “Албатрос, 1996 г., съавтор
“Съд или арбитраж по международни търговски дела”, издателство “Сиби”, 2000г
“Проблемът за препращането в английската правна система”, списание “Правна мисъл”, 2000г

Езици:
Български, английски, немски, руски


Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини