Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

Обществени поръчки, приватизация, ПЧП и чуждестранни инвестиции

Адвокатите на фирмата имат изключителния опит при консултиране на своите клиенти и успешната им подкрепа по сложни процедури на обществени поръчки на обща стойност над EUR 1250 милиона. Адвокатите на MSP са утвърдени във времето като едни от водещите консултанти в областта на специалните обществени поръчки (обществени поръчки, засягащи отбраната и националната сигурност). Адвокатите в кантората са предоставяли съвети на клиенти, които са лидери в своите съответни браншове, в почти всички по-големи обществени поръчки, организирани от българското Министерство на отбраната през последните десет години – доставка на учебно-тренировъчни турбовитлови самолети за българските военно-въздушни сили – ВВС (Pilatus Aircraft, Швейцария), ремонт и рехабилитация на българските вертолети Ми-18 и Ми-24 за ВВС на Българската армия (Israel Aerospace Industries, Израел), доставка на корвети за българските военноморски сили – ВМС (DCNS, Франция), доставка на TETRA комуникационна система за българското Министерство на отбраната и Българската армия (Motorola Израел) и т.н.

Адвокатите на MSP са предоставяли консултантски услуги по договори с държавни и общински органи по отношение на ПЧП – общински и държавни концесии, както и обществени поръчки. В тази област адвокати от кантората са работили за клиенти като Министерството на правосъдието, Община Варна, Столична община и различни районни администрации, държавни дружества като “Националната електрическа компания” ЕАД, “Специализирани болници за рехабилитация” и др. В рамките на приоритетен правителствен проект един от съдружниците в MSP е извършил задълбочен правен концесионен анализ за въвеждането на Електронна система за събиране на ТОЛ такси по пътищата на републиканската пътна мрежа, както и различни други правни услуги, подкрепящи проекта – създаване на юридическата документация по концесията и т.н.

Кантората е основана, едва след като по-голямата част от приватизационни сделки в българската икономика са приключили, и затова тя не е участвала активно в процеса на приватизация. Въпреки това отделни адвокати от фирмата са предоставяли правни съвети, както на държавните институции, в които тези адвокати са работили в съответния период от време, така и на частноправни организации по приватизационноправни въпроси. Също така следва да се вземе предвид, че сегашният приватизационен закон е сравнително нов (от 2004 г.), при което предишният опит на адвокатите не е от решаващо значение.

Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини