Адвокатско дружество "Манджукова, Шопов, Петров"

Телефон: +359(0)2 41 88 0 88

team 2bg

Образование:
Софийски Университет, Юридически факултет (магистър, 2004);
Национална гимназия за древни езици и култури, София (дипломиран през 1998 г.)

Професионален опит:

Основател и съдружник в „Манджукова, Шопов, Петров” (2013 – сега)

Съветник на Министъра на вътрешните работи на Република България (септември 2014 г. – януари 2015 г.)

Арбитър в Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „Юридическо сътрудничество“ – гр. София (2013 – сега)


Арбитър в Арбитражния съд при Българския футболен съюз (2012 – сега)

Арбитър в Международния арбитражен съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ – гр. София (2011 – сега)

Старши адвокат (от 2007 г.) и Съдружник (от 2012 г.) в Адвокатско съдружие „Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев” (2007-2013)

Адвокат в адвокатско бюро „Варадинов и партньори” (2005-2007)

Юрисконсулт и Асистент по правните въпроси на Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „ПМ Груп“ АД Петър Манджуков (2005)

Области на практикуване:
Процесуално представителство по граждански и търговски спорове, вещно, облигационно и търговско право, защита на конкуренцията, обществени поръчки, устройство на територията, инвестиционно и инфраструктурно строителство, международно частно право, чуждестранни инвестиции, вливания, сливания и придобивания, авторско и издателско право, интелектуална собственост, административно право и процес, вътрешен и международен търговски арбитраж.

Езици:
Български, английски, руски


Контакти:

 1000 София, България

 ул. Ангел Кънчев 18А,
ет.1 ап.1

 + 359(0)2 41 88 0 88

 office@mspbg.com

Свържете се с Нас!

Кои сме ние?

MSP

„Манджукова, Шопов, Петров” е адвокатско дружество, създадено да осъществи концепцията на своите учредители, че към доказаното качество на предоставяните от тях правни услуги винаги може да се добави още по-голяма гъвкавост, бързина и резултатност.

Последни новини